Плащане на сметка
Въведете клиентски номер (12 цифри)
Проверка

      Информация за плащане

  • Платете сметката си към Електрохолд Продажби ЕАД онлайн, като въведете клиентски номер или използвате данни от предходно плащане след въвеждане на имейл и телефон.
  • Плащания, по-малки от 0.10 лв., е възможно да не бъдат одобрени от банката-издател на Вашата карта.
  • Задължения, заявени за разплащане с незабавно инкасо, не могат да се заплатят.
  • Задължения, обект на съдебно оспорване и съдебни такси, не могат да се заплатят.

Плащане Откажи