Клиентите на Електрохолд Продажби ЕАД както битови, така и стопански могат да проверяват дължимите от тях суми за консумирана електроенергия чрез интерактивно гласово меню (IVR) на горещия телефон на дружеството.
Потребителите трябва да се свържат с номер 0700 10 010 (денонощна телефонна линия на цената на един градски разговор), да следват гласовите инструкции и да въведат ИТН номера на електромера, за който искат да проверят дължимата сума.
Системата автоматично проверява и съобщава на клиента дали има задължения и на каква стойност са те.